...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރަށް
ކއ.
(1) ބާރުލުމާއެކު.
(2) ގަދަކަމާއެކު.
(3) ނ.
ތިލަދުންމަތީގެ މަޝްހޫރު ރަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކޮށް . ހަކަތަ . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހޫރައިލުން . ހެންވޭރުޓަކި . ހެސް . ހޮނުގުގުރި . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނަމުރު . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ރައްދުއަޑު . ރަތްހިނި . ރިނދަވާލި . ރޮކެޓު . ބޫން . ބޮޑުބުމަރު . ބޮޑުގުގުރީގައި ވާޖެހުން . ކަށިހިނި . ކަނޑި މިޔަރު . ކަންކަށްޓަށް އަތްދޮވެލުން . ކަކަ ކަކައަޅައިހުނުން . ކަޑަބޮއް . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކުޑަރިޔާ . ކޯމަސް . އަނދުން މިޔަރު . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަތްބޯދޮށުލުން . އަތްތިލަބަޑިޖެހުން . އަތްތިލަބަޑި . އަޑުންއަޑުނަގައިރުއިން . އަޑުންއަޑުނަގާރުއިން . އަޑުގަދަކުރުން . އަޑުގެކޮޅަށް . އުކުޅަށްޖެހުން . އެކުން . އޮނުފަޅާއަޑު . އޮބައިގަތުން . ވަށައިއެނބުރުން . ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ . ވިކައިގަތުން . ވިދާލިވިދުވަރެއްހެން . ވެތުރުން . މަލިކުޓަކި . މުސަޅު . ފަނިހަނދި . ފަންކޯރިބަނުން . ފަންތޮށިބަޑި . ފައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ