...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރަނަ
ނ.
ބޭރުދުނީގެ ތޮށީގެ ބޭރުން ހެދި ތިލަވަމުން އަންނަ ތަންތަން.
މިތަންތާނގައި ހުންނާނީ ގޮށްރާޅު ހެދިފަ އެވެ.
މިއީ ކަނޑުތިލަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރަލަ . ކަނޑުތިލަ . އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . ސިރީހެވެދަރުނައަބާންނަ . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ