...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރަބައިންބައި
ނ.
(1) އިހުޒަމާނުގައި މުދާ ބެހުމުގައި ނައިބުންނަށް ނަގައި އުޅުނުބައި.
(2) ބާރަބައިކުޅަ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ