...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރަގަން
ަން ހުއްޓޭ، ހަތަރު އަނގޮޅި ހަމަވާ ބާރަތަން.
މިއިން ކޮންމެތަނަކީ އަނގޮޅިއެކެވެ.
މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ކޮލި ކިޔާފައި ލޯގަނޑުގައި ޖަހާނެ އެވެ.
އަޞްލުގައި ގަންކިޔަނީ އަވަށަށް ކަމަށްވިއަސް، މިތާގައި ބޭނުންކޮށްފައި މިވަނީ، ހަތަރު އަނގޮޅި ހަމަވާ ތަންތަނަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ