...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރީ
(1) ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި ތަކެތި އެންމެބޮޑަށް ބަރާކުރަންވާ ހިސާބުގައި ނެރެފައިވާ ފަށް.
(2) ބިއްލީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްކެޔޮ . ބަނޑުއޮޑި . ބާރީފަށް . ބާރީޖެހުން . ބޮޑުބާރީ . ކަމަރުބަންދު . މަލަންކަރަ . މަލަބާރީކެޔޮ . މަލާބާރީން . މުއްކަވާރު . މެދެބާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ