...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރު
އަޑު ބާރުނުކުރާށެވެ.
(01) އިންޖީނުފަދަ ތަކެތީގެ ހިނގުން ވާ މަތި.
މިސާލު:
މި އިންޖީނު އަމިއްލައަށް ބާރުވެފައި މަޑުވަނީ އެވެ.
(11) މަޑުގެ އިދިކޮޅު.
(21) އިސްކުރު ބޯލްޓް ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައި ކުރާ ހިމުން.
(31) މަތިގަނޑު އުނގުރި ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައި ކުރާ ހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާން . ހަނަފަސްބިން . ހަރުކުރުން . ހަރުއަޑު . ހަރޮށި . ހަބޭސް . ހަކަތަ . ހަކަތަދޫވުން . ހަކަތަޖެހުން . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްމަތަކުރުން . ހަވާނަފުސު . ހަމަރޯޅި . ހާޑަށްދެމުން . ހިންހަރައިލުން . ހިންމެވުން . ހިންދިރުވުން . ހިރަފުސްދެމި . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްކޮށި . ހިތްކޮށިކަން . ހިތްވަރުދިނުން . ހިތްތޫނު . ހިތްތޫނުކަން . ހިތްތޫނުވުން . ހުން . ހުންގަބުޅަ . ހުގުން . ހެންޑެލި . ހެއި . ހޭ . ހޭހުރުން . ހޭނެއްތުން . ހޭނެތުން . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން . ހޯރަ . ހޯސް . ހޯސްޕަވަރު . ނަށާމައު . ނައްކަވާރު . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަމަވެސް . ނަޓުއެޅުން . ނިއުޅުންކުރުން . ނިއްވުން . ނުފޫޒު . ނުފޫޒުގަދަ . ނުފޫޒުފޯރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ