...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުކަން
ި ހެޔޮވަރު ނުވެގެންވާ ދަތިކަން.
(5) ދޮރުފަދަ ތަކެތި ވަރުނުވެގެންވާ ތާށިކަން.
(6) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ވަދެގެން ތާށިވާކަން.
(7) ވަޔާ، އޮޔާ، ކަނޑާ، އަޑު ފަދަ އެއްޗެހި ގަދަވާކަން.
(8) އިންޖީނުފަދަ ތަކެތީގެ ހިނގުން މަތިވާކަން.
(9) މަޑުކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޑަބޮއް . ވާންކަން . ވުސް . ދަހިކަން . ދަހިވެތިކަން . ދަކުކަން . ދޫވުން . ދޫދިނުން . ގަދަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ