...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުކުރުން
ޔަށް ބާރުވާ ވަރަށް ޖެހުން.
(4) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ވައްދާތާށިކުރުން.
(5) އަޑު ގަދަކުރުން.
(6) އިންޖީނުފަދަ ތަކެތީގެ ހިނގުން މަތިކުރުން.
(7) އިސްކުރު ބޯލްޓު ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައި ހިމުންކުރުން.
(8) މަތިގަނޑު، އުނގުރި ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައި ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހާޑަށްދެމުން . ބާރަކެޑުން . ބެރުދެމުން . ބެއްދުން . އަބަށްހިފުން . އަޑުހަރުކުރުން . އަޑުގަދަކުރުން . އޮޅުއެނބުރުން . ވާންކުރުން . ވިއްދައިލުން . ވިއްދުން . ވިލުންނެގުން . މަދުބެއްދުން . މުށްކެވުން . ފިއްތުން . ދައިގަތުން . ދަމައިދަނޑިކެޑުން . ދަތްކުނޑިވިކުން . ދަތްއެޅުން . ތަގުޅިކުރުން . ތާށިކުރުން . ތުންބެއްދުން . ތުންފިއްތުން . ޗާބީދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ