...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުދެރަ
ނ.
ހަކަތަ މަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލި . ޅޮސްގަނޑު . އާރުކާޓީފޭބުން . ވަރުދެރަ . ވާގިދެރަވުން . ފަންތޮށިބަބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ