...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރޯޒު
ނ.
ބަޑިބޭސްހަދަން ގެންގުޅޭ ފަސޭހައިން ހުޅުހިފާ ލޮނެއް.
އުއްތުމަށާއި ބޭހަށްވެސް މިބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާރޫޒު . ބާރޯޒުއާވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ