...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާބިލި
ނ.
(1) ފަންފުރާޅުލީ ގޭގޭގެ ދެފުރާޅު އެއްކޮށް ފުރާކުސަ.
(2) ފަތްފޮށްޓާ ފުރާޅާއި އެއްކޮށް ފުރާކުސަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ