...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާބު
ނ.
(1) ފޮތެއްގައި ހިމެނޭ އެއްމައިގަނޑު ނަމެއްގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ބައިބަޔަށް ބަހައިފައިވާ ބައިތަކުން ބައެއް.
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ހަޔާތުން ޒަމާނެއް.
(3) ގައުމެއްގެ ތާރީޚުގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަތިކަރާބޭސް . ފަޞްލު . ތިރިކަށުނގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ