...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާކަލޯ
ނ.
(1) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ބުޅާ.
(2) ބާއޮކަލޯ (3) މަޖާޒު:
ދޯނިމަތީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް ނުފަރިތަ ބުރަހެލި މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ