...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާކޮޅު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ފިނދިގެން ހާއަޅާތަން.
(2) ބިތެއްފަދަ ތަނެއްގައި އެޅިފައި ހުންނަ ކުދި ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަތަރުކަންކަށި . ހުސެންދަރި . ނަރަވެލި . ބަހަރުގައީ . ބަނޑޮފަލި . ބަޅެބޮލާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބާބާކޮޅު . ކަނދޮޅުގޮނޑި . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނެއިއްލާ . ކަންބަރާ . ކަރައެޑާފަލި . ކާނހައްފަލި . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކެޑެވެއްޓި . ކޮޅުންއެޅުން . ކޮޅުކަނދު . ކޮޅުއުނގުރި . ކޮޅުވަތް . ކޮޅުވެއްޓި . ކޮޅުމާ . ކޮޅުފަލި . ކޯމާށި . އަނބުރައިލުން . އެންވަތް . އެންވަޑިފަލިޔަ . އެއްވަލަކަށްހެދުން . އޮބައިގަތުން . އޮޑިމަތީއޮޑި . ވައިކޮޅުކުރުން . މައިގެ . މަތިކަންފިޔަ . މާކާރިއާ . މާގެ . މުލައްބުރި . މުލައްގަނޑު . މޮއްކޮޅު . މޯރާދަގަނޑު . ފަށްދަނޑި . ފަނަލާދަނޑި . ފަނާމަތި . ފުޓުނިއެޅުން . ފެންބަތްމަތާ . ފެންކެޑި . ފެންމަތީކުނބު . ފެންފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ