...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާއި
ނ.
(ޏ) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހިތްދަމައިގަތުން . ހޯރަފިޔަޔަށް ގެތުން . ނިތް . ނޮޅި . ރަޑަހޭވުން . ރިހިބޯވަޅު . ރިތްދަނޑި . ބަނގަބަނގައެޅުން . ބަގިޔާ . ބަހުރުކިޔެވުން . ބޮނބިފަންތޮށި . ބޮނދުދޫނި . ބޮނގޮބޮނގޮ . ބޮނގޮބޮނގޮއެޅުން . ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯރީނދޫބިބީ . ބޯވަޅު . ކަނޑުމަތި . ކަނޑުގުރުވަ . ކަރުސާތު . ކަސަބުތާކިހާ . ކަޓު . ކަޓުކަން . ކަޓުވުން . ކާޅުމުގޯލި . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . ކުނބުދަނޑި . ކުޅީކުކުޅު . ކުއްލާބުތެލި . ކުޑަކަޅުވާމަސް . ކުޑަލަގަނާ . ކެހުން . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އުއްތުން . އޮށިމަގު . އޮޑި . މަރަދަނޑި . މާއްދާ . ފިރޯށި . ފުށްދެމުން . ފުނޑިސަޓަނި . ފޫ . ފެންފުންކަން . ފެންތިލަ . ދަނގެތީމީހުން ރޯދަވީއްލުން . ދުށިން . ދުންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ