...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާވަ
އ.
ޝައްކާ އެކުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުގެ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާ ހިނގައްޖެބާވަ? (ށ) އެވަޒީފާ ލިބޭނެބާވަ.
(2) އމ.
(ޏ،ސ) ބާއްވާ! (3) (މަލިކު) ބައްޕައާ އެއްބަނޑު ފިރިހެނާ.
(ދަށްބަހުރުވައިން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަނދިވާލި . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދޭގިރިބުރުރުމާ . ހަނޑޫ . ހަނާކަފަ . ހަނިހޯސާ . ހަންފީމިޔަރު . ހަންދަ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކޮކާ . ހަންޑިވޮށް . ހަންޑިމޮޔަ . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުފަ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކިގޮޅާ . ހަކުރު . ހަކުރުބޮލި . ހައިޑުރިޖަން . ހަވަރުބަލިކުޅަ . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުފޮތް . ހަތި . ހަތިމައު . ހަލިއްބަ . ހަލުވިމަސް . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިހޫކުޅުބުރުވުން . ހިނދިލޮނު . ހިނގާކޮށި . ހިނި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިރިކަށުނގަ . ހިރިމިރިހި . ހިރިގައު . ހިރުކޭތަލަ . ހިބަހިކާ . ހިބަރު . ހިބަރުތޮޅި . ހިބޮޅު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކަނދިގަސް . ހިކާ . ހިކިއިނގުރު . ހިކިމޭވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ