...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާވައިގަތުން
މ.
(1) ލިބިގަތުން.
(2) ގަބޫލު ކޮށްގަތުން.
މިއީ މަތީ ފަރާތަކުން ލިބޭ ލިބުމެއް ލިބިގަތުމެވެ.
މިބަސްނިސްބަތް ކުރެވެނީ ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ