...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާވަތް
ނ.
(1) ވައްތަރު.
(2) ގޮތް.
(3) ޒާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރިޖަން . ހަވާދު . ހަލިއްބަ . ހިނި . ހިކިއިނގުރު . ހިކިމޭވާ . ހިމަރޯނު . ހިމަބޯދު . ހިތިތޮރާ . ހިލަ . ހުނގު . ހުވަނދުބޭސް . ހުދުރެވި . ހުދުއިސްބަގުލު . ހުދުއުއްދަނޑި . ހުދުމިރުސް . ހުދުމިޔާނގު . ހުދުފޫއެނބުރި . ހުދުތިމަރަ . ހުދުލޯ . ހުދުގޮޅާ . ހުދުސަންގުފަރީދު . ހުތްއަންނާރު . ހުލި . ހެއުހިނގަމަސް . ނާޅި . ނާދިރުމިސާލު . ނާސިބަލި . ނެގެޓިވު . ރަހައެނގުން . ރަކަބޯދި . ރަކަމު . ރަތްބަބުރު ޒުވާރި . ރަތްދުވަނި . ރަސްއައިން . ރާމުރާކި . ރާގު . ރިހިވަންގަލަދުން . ރިނބުދޫރޯނު . ރުއްބުޑުކުމުންޒާނި . ރޭލު . ބަނާރަސީކަސަބު . ބަރުވެލި . ބަގީޗާ . ބަގީޗާ ހެއްދުން . ބާލިދީ . ބެޓެރީ . ބޭސްނެގުން . ބޭސް ސުންބުލި . ބޮނޑިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ