...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާމު
ނ.
ޒަވި ވަހެއްދުވާ ތަތް ބޭހެއް.
މީގައި ދިލަކަމެއް ހުރެއެވެ.
މީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުގެ އެކި ބަލިބައްޔަށް އުނގުޅާން ގެންގުޅޭ ބޭހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ