...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާފޮތިފާނަ
ިގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅުހުންނަނީ ވަށްކޮށެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ އަޅިމުށި ކުލައެވެ.
ބުރިކަށިމަތީގައި ހުދުކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިމަސްމަރުވުމުން މުޅިމަސް ގަދައަޅި ކުލައަށް ބަދަލުވެ ހަސްނެތިބާވެފައިވާ ފޮތިގަނޑެއްގެ ކުލައަށް ބަދަލުވެދެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ