...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާދަލާ
ނ.
ހަނިކޮށް، ތުނިކޮށް، ދިގުކޮށް، ރިހީގައި ނުވަތަ ލޯގައި ތަޅާފައި ހުންނަ ފަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހިބޯވަޅު . ރޮދިގަނޑު . ބާދަލާޖެހުން . ބާލީސް . ބޮޅު . އަލިނަރު . ގަތައިފެހުން . ގަތާބާލީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ