...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާދިރީ
ބާވަތެއް.
މިއީ އޮނުފަތްހެއް ހިމަދިކޮށް ފަތްހުންނަ ގަހެއްގައި ނިކުންނަ ދިގުކުރާ ގަނޑެއްގައި އަޅާ އޮށްޓަރެކެވެ.
މީގެ ކުލައަކީ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
މިގަސްހެދެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 4 ފޫޓު 5 ފޫޓަށެވެ.
މިއީ ކުދިބަތް ހުންނަ ފާޑަށްއެއަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ގޮވާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ