...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާތުންމަސް
ނ.
ހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހަލުވިމަހާ ވައްތަރު މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ފެހިކުލައަކަށްދާ މުށިކުލައެކެވެ.
ބަނޑުދޮށް ފަރާތާއި އަރިމަތި ހުންނަނީ ރިހި ހުދުކުލައިގައެވެ.
ކަރުތާފަތްގަނޑުގެ މަތީބައިގެ ކޮޅުގައި ކަޅުކުލައިގެ ކުޑަލަފެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ