...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާލި
(ބ،ދ) ދައޫ (އުދުހޭވައު.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭ . ބޮޑުވުން . ބޮޑުމީހަކަށްވުން . ކަނަމަދު ކޫޑި ބުރަކި . އަންހެނަކަށްވުން . ވެލިވަރުބުރަކި . މުކައްލަފު . ފިރިފުރާ . ފިރިފުރާވަރަށްއެރުން . ފިރިފުރާވަރު . ފިރިފުރާވަރުވުން . ފެންނަގާސަރަކަ . ތަސައްރަފުފުދުން . ޖީމުޙާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ