...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާލިދީ
ނ.
އުޅަށްގަނޑެއް ލާފައި މަތި ފަލަކޮށް ހުންނަ ކަންވާރެއް.
މި ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ އެއްޗެހިން ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންނަގާސަރަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ