...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާލީސް
ނ.
(1) ލެނގުމަށާއި ބޯއެޅުމަށް ފަތިކޮށް ފަހައި އޮންނަ އެއްޗެއް މިނޫންތަކެތި ލައްވައިގެންވެސް ބާލީސް ފަހައެވެ.
(2) ދެގަނޑެއްޗެއް ޖެހޭތަނަށް ލާން ގެންގުޅޭ ބޯކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ ދަފަރާ.
(3) ރޮނދިގަނޑު ގަތާއިރު ބާދަލާ އޮޅަން ހަދައިގެން ގެންގުޅޭއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާލީސްކަންނި . ބާލީސް . ބޮޑުބާލީސް . މަގުއަތްޖެހުން . މަޑިކަރުއެޅުން . މޮހަޅަ . މޮހަޅަ ބާލީސް . ފާވިބޮލާ . ތަންމަތިއެޅުން . ގަތާބާލީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ