...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާގަ
ނ.
(1) ދަރިކޮޅުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ބައިގަނޑެއް.
(2) ދިޔާ އެއްޗެހި މިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑެއް.
މިއީ އަޑުބައެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާނބާފަތް . ރާނބާފަތްހެދުން . ބާބާގަނޑު . ބާގައެރުން . ބާގަތަށި . ބާސަލަ . ބޮޑުކާށި . ބޮޑުފިނިހައްގަސް . ކަހަނބުޖެހުން . ކަންހަކުފަލި . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . އަޑުބާ . އިސްރާއީލް . މަލިކުޓަކި . ފަންގަނޑުމަޅި . ފޫވައްޓައިލުން . ފޫވެއްޓުން . ފޫދުއްވައިލުން . ފޫދުއްވުން . ދަށުއެނގަ . ދޮންބޮޑުރުއް . ގަންނަ . ގޮއްތަންބަ . ސަލްވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ