...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާގަނޑު
ނ.
(1) ފަޅައިގެންގޮސް ފޫވެއްޓިފައިވާ ތަން.
(2) ފޫގޮސްފައި އޮންނަ ތަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާބާގަނޑު . ބާސަލަ . ފަންގަނޑުމަޅި . ގޮއްތަންބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ