...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާގައެރުން
މ.
(ޏ،ސ) ކުރިކެޓާއި ސުވާ ފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގައި ކުޅޭބައިގެ އެނެމެން ނުބައިވެ، ހޮވާބައިގެ މީހުން ކުޅެން އަރަން ޖެހުން.
މިސާލު:
މިހާރު އަހަރެމެން ބާގަ އަރައިފިއެވެ.
ކުޅޭން ހިނގާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ