...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާސާ
ނ.
(1) ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު، ތިމާގެ މަޤުޞަދު ފާޅުކުރުމާއެކު މާތް ރަސްކަލާނގެ ކިބަޔަށް ދަންނަވާ ޘަނާ.
(2) ބައިސާ.
(3) ތާސްބައިގައި ރަސްގެފާނުގެ ތަސްވީރު ހުންނަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސާބުނުން . ބާސާބުނުން . ވާހަކަވަރުއޮޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ