...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާސާބުނުން
މ.
(1) "ބާސާ" ކިޔުން.
(2) ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު ތިމާގެ މަޤުޞަދު ފާޅުކުރުމާއެކު މާތް ރަސްކަލާނގެ ކިބަޔަށް ޘަނާ ދެންނެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސާބުނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ