...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާސްކިހިލި
ނ.
ކުޅިޖެހުމުގެ އުކުޅެއް.
މިއީ ދަނޑިކޮށީ މީހުން ކުޅިޖަހާއިރު ދެމީހުން ދެމީހުންނަށް ޖަހާ އެތި ފަހަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ