...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާސްކީލި
ނ.
އެއްފަރާތުގެ ކޮނޑުވަޅުން އަނެއްފަރާތުގެ ކިހިލިފަތީގެ ދަށާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑުބައިން . ބާސްކީލި ފައްޓަރު . ފަށްޓާ . ފަށްޓާއެޅުން . ފައްޓާ . ފައްޓާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ