...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާސްމާ
ނއ.
(ޏ) (1) ވިޔާނުދާ.
(2) ބަސްނާހާ.
(މިބަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނާ (މެދުގައެވެ.) (3) (ބ،ދ) ހަތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ