...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޑި
ނ.
(1) ބާޑީ (2) (ޏ) ކެޔޮފަތުގެ ދަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްދަށަ . ބޮއްދަށަލެއްވުން . މަރައިބަޑިބަޑި . މަޑިމަހަށްޖެހުން . މުޑުމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ