...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޑިފަށް
ނ.
(1) ބަޑީގެ އުންޑައިން، ރަށް ދިފާޢު ކުރުމަށް، އަތިރިމަތީގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އުސްފަސްގަނޑާ ގުޅޭ ހިސާބު.
(2) ހޭޅިފަށް.
(3) އަތިރިޔާ އެންމެ ކައިރީގައި ގެތައް ހުންނަ ހިސާބުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ