...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޑީ
ާޢު ކުރުމަށް އަތިރިމަތީގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ އުސް ފަސްގަނޑު، (2) ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކުން ދިފާޢުވުމަށްޓަކައި ވެލި ބަސްތާތަކުން ޖަހާ ހުރަސް.
(3) ރަށްރަށުގެ ގިރާ ދިމަދިމާގައި ގިރައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ޖަހާހުރަސް.
(4) ފަޅުތެރެއިން ބިން ހިއްކުމަށް ދޫކުރާ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާޑި . ބާޑީ ދުނބުރި . ބޮޔާރެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ