...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޑީ ދުނބުރި
ރަނީ ފަލަ، ބޮޑެތި ދުނބުރިއެވެ.
މިއީ، އިހުގައި ދުޝްމިނުންގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބުރުޒުތަކުގެ ފާރުނިވައިކުރުމަށް ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ.
އަދި ރާޅު އަރާ ދުވަސްވަރުވަރަށް މާލޭގަޔާއި ރާއްޖެތެރޭގައިވެސް ބާޑީ ޖެހުމަށް މިގޮތަށް ދުނބުރި ބޭނުންކޮށް އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ