...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޒާރު
ނ.
(1) ފިހާރަތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު.
(2) ތަކެތި ގަނެ ވިއްކާ އުޅޭތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުލިހުލިކޮތަޅު . ރަބަރުކޮތަޅު . ބުންބާބާޒާރު . ބޭރުބަނޑޭރި . އެނބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ