...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޒީ
ނ.
(1) މަސައްކަތެއް ކުޅައުމުގައި ނުވަތަ ކުޅިވަރެއް ކުޅުމުގައި ކިޔާ ވާދަ.
(2) ވާދަކުރާ ކަންތަކުގައި ލިބޭ މޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިއަތުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ