...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޒު
ީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފައިން ވަކިހިއްޕައި ނޮޅައި ކައިއުޅޭ ދޫންޏެކެވެ.
މިދޫނި ބޮޑުވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 55 ސެންޓިމީޓަރަށެވެ.
މީގެ ސިފައަކީ މިދަރިކޮޅުގައި ހިމެނޭ "އެހެނޑަ" އާއި "ސުރުމުތި" ވެސް ތިބޭ ސިފައެވެ.
މިވައްތަރުގެ ހުރިހާ ދޫނިވެސް އުދުހޭނީ ހޯރައަޅައިގެނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާދެ . ކަރުލުން . ކިއަން . މަތިކަރާބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ