...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޒޫ ބަންދު
ނ.
(1) މުލައްދަނޑީގައި އަޅާ ތަވީދެއް.
މިއޮންނާނީ ފޮތި ކޮޅަކަށްލާފައި ބަންދެއްގެސިފައިގައެވެ.
(2) މުލައްދަނޑީގައި އަޅާއުޅާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ