...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާޖީ
ނ.
ކަމެއްގައި ދެރަވިމީހަކު މޮޅުMީހަކަށް އެއްޗެއް ދޭން ނުވަތަ ކަމެއް ކޮށްދޭން ބުނާ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ބާޖުމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ