...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިހުރަ
ނ.
ނައިކަލީ ދަމާފޮތިގަނޑާއި، ކީމަކޮޅުފަދަ ތަކެތީގެ ދެހިރު ދޭތެރޭ ހުންނަ ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހުރައެޅުން . ކީމަ . ފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ