...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިނާ
ނ.
(1) އިމާރާތް.
(2) ރާނައި ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަތަންތަން.
މަޖާޒު:
(3) އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވާ ބުރަވުން.
(4) އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ލެނބޭލެބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްއަޖައިބު . ރަހަދާނައޯގަ . ބިނާކުރަނިވި . ބިނާޓުނޮޅި . އަތްމަތިއަވަސްކަން . އާރާސްތު . އާރާސްތުކުރުން . އިމާރާތްކުރުން . އުސޫލު . މާނަކުރުން . ފަސްރުކުން . ފޮތްލިޔުން . ދުންބޯނޮޅި . ޤުބާމިސްކިތް . ސިކަންދަރު . ޤިޔާސް . ޤިޔާސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ