...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިނާވުން
މ.
(1) އިމާރާތްވުން.
(2) ތަނެއްރާނައި ހިޔާވުން.
މަޖާޒު:
(3) އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވުން.
(4) އަސްލެއްގެ މައްޗަށް ލެނބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ