...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިނާޓު
ނ.
ހުސް ކަސަބުން ނުވަތަ ކަސަބާ ފަށުވިން ވިޔެގެން ދުންބޯނޮޅީގައި އަޅައިފައި ހުންނަ ކުރެހުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިނާޓުނޮޅި . ދުންބޯނޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ