...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިނުން
މ.
(1) ގަސްގަހުން މާ، މޭވާ، ފަތް ފަދަ ތަކެތި އުފުރުން.
(2) ކާށި ފަދަ ނާށިހަރު ތަކެތި މުގުރުގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗަކުން ޖަހައި ދެކިބަކޮށްލުން.
(3) (ހ) އަންހެނުން ދަރުކޮށުން.
(4) ކަނަމަދާއި ކަށިކެޔޮއޮށް ފެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިނދެލުން . މަދުބިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ