...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންހިމަ
ނ.
ބިމުގައި ފެތުރެމުން ހެދޭ ފަތްކުދި ވިނައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދެބިންހެމަ . ރަތެބިންހެމަ . ބިންމަގޫ . ފެންހިބުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ