...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންހެލުން
ާޅުތަކާއި ޖައްވީ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން އަތުވެދާނެ ެއެވެ.
ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން މިނަނީ ރެކްޓަރ މިންގަޑުންނެވެ.
މިއީ 1 ން 9 ށް ދަރަޖަބަހައިފައިވާ މިންގަޑެކެވެ.
އިންސާނުންނަށް ބިންހެލުމެއް އިޙުސާސްވާނީ މި މިންގަޑުން އެންމެ ކުޑަވެގެން 5..
އާ ހަމަވުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްހެލުން . ރަށްގުޑުން . ބިންތެޅުން . ބިންތޮޅުން . ޒަލްޒަލާ . ޒަލްޒަލާއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ